มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : CLASS ROOM ON DEMAND

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเตียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 0-5671-7153 ต่อ 2831-2833*
 
*
*
 
*
Captcha image