มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : CLASS ROOM ON DEMAND


ค้นหาไฟล์

รายการ อาจารย์ผู้สอน วันที่สร้าง ประเภทไฟล์ ขนาดไฟล์
กิจกรรมที่ 1 ไพบูลย์ กันยา 05/01/2015 | เวลา 10:42 .pdf 213 [kb.]
แบบฟอร์มขอใช้ห้องeclassroom ผู้ดูแลระบบ eclassroom 28/11/2014 | เวลา 11:44 .pdf 106 [kb.]
แบบฟอร์มการสร้างบทเรียน (eclassroom) ผู้ดูแลระบบ eclassroom 28/11/2014 | เวลา 11:36 .pdf 470 [kb.]
ผลการค้นหา  3 รายการ