มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : CLASS ROOM ON DEMAND


ค้นหาไฟล์

รายการ อาจารย์ผู้สอน วันที่สร้าง ประเภทไฟล์ ขนาดไฟล์
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร บทที่ 3 สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 10/07/2019 | เวลา 12:17 .docx 20 [kb.]
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร บทที่ 2 สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 10/07/2019 | เวลา 12:15 .docx 22 [kb.]
แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนสำหรับบันทึกการเรียนการสอน ผู้ดูแลระบบ eclassroom 01/07/2019 | เวลา 8:54 .pdf 265 [kb.]
ผลการค้นหา  3 รายการ