มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : CLASS ROOM ON DEMAND


2  รายการ
ชื่อกระทู้ รายวิชา โพสต์โดย โพสต์เมื่อ ผู้อ่าน ผู้ตอบ


       ท่านสนใจหลักสูตรการบริการวิชาการใดบ้าง SV002 - การใช้งานระบบบันทึกการเรียนการสอน นายไพบูลย กันยา 2015-01-12 09:34:09 0 0

       คิดว่าการใช้งาน Google Apps ฯ มีประโยชน์อย่างไร SV001 - การใช้งาน Google Appss for Education. ชัชรีรัตน์ โฉมอุปฮาด 2014-12-12 14:52:22 534 0

2  รายการ